4 photos

Japanese Air Force Kawasaki C-1 38-1003

Japanese Air Force Kawasaki C-1 38-1003

JASDF 402 Hikotai Kawasaki C-1 88-1027 (1991)

JASDF 402 Hikotai Kawasaki C-1 88-1027 (1991)

JASDF 402 Hikotai Kawasaki C-1 58-1012 (2004)

JASDF 402 Hikotai Kawasaki C-1 58-1012 (2004)

Japanese Air Force 403 Hikotai Kawasaki C-1 68-1016 (2004)

Japanese Air Force 403 Hikotai Kawasaki C-1 68-1016 (2004)

Categories & Keywords
Category:
Subcategory:
Subcategory Detail:
Keywords: